Het stelpen van een actieve bloeding is een van de basisvaardigheden van iedere EHBO’er en kan direct levensreddend zijn. De ene bloeding is echter niet de andere en voor levensbedreigende bloedingen is de regel ‘directe druk op de wond’ gewoon niet voldoende. Daar is meer voor nodig! Een slachtoffer met zeer ernstig bloedverlies kan binnen enkele minuten komen te overlijden. Dat is de tijd waarbinnen de hulpdiensten veelal nog niet ter plekke zijn en waar het aan de omstanders is om adequate hulp te bieden en ervoor te zorgen dat een slachtoffer niet doodbloedt. Niet alleen bij een circulatiestilstand, maar ook bij een ernstige bloeding geldt: iedere seconde telt! Ieder jaar komen er in ons land 3500 mensen om het leven door opgelopen verwondingen. Veertig procent daarvan komt te overlijden als gevolg van groot bloedverlies. Professionele hulpverlening is in Nederland meestal snel ter plaatse, maar niet binnen de luttele minuten waarin een slachtoffer kan doodbloeden. In zo’n geval kan hulp, direct en deskundig verleend door een omstander, het verschil tussen leven en dood uitmaken.