EHBO bij sportletsel

​​Sport en bewegen leveren een positieve bijdrage aan de volksgezondheid. Tijdens het sporten bestaat echter altijd de kans om geblesseerd te raken. Zo liepen in 2013 naar schatting 4,5 miljoen sporters in Nederland een sportblessure op. Een breuk aan de hand of vingers, een polsbreuk en een verzwikte enkel kwam het meest voor.

De 7 meest voorkomende sportletsels​

In deze cursus leert u hoe te handelen bij de ​7 meest voorkomende sportletsels:

  • ​Bewusteloosheid
  • Huidwond
  • Botbreuk
  • Verstuiking
  • Ontwrichting
  • Hoofdletsel
  • Hersenschudding