Basistraining bedrijfshulpverlening (BHV)

In ieder bedrijf moet volgens de Arbowet ten minste één bedrijfshulpverlener (BHV-er) beschikbaar zijn. Afhankelijk van onder andere de bestaande risico’s, de bedrijfsomvang, het aantal medewerkers en het aantal bezoekers zijn vaak meer bedrijfshulpverleners noodzakelijk. Als met goed gevolg de tweedaagse training Bedrijfshulpverlening (BHV) is doorlopen, ontvangt de deelnemer het Certificaat Bedrijfshulpverlening van het NIBHV. Het onderdeel reanimatie is afgestemd op de criteria van de Nederlandse Reanimatie Raad. Oefening in het gebruik van een AED is een vast onderdeel in het programma. Het gaat bij het volgen van deze training om meer dan alleen het voldoen aan een wettelijke verplichting. U levert een bijdrage aan het welzijn van uw medewerkers en aan de veiligheid binnen uw organisatie. Belangrijk is dat BHV-ers elk jaar deelnemen aan herhalingstrainingen om hun kennis en vaardigheden op peil te houden en te actualiseren.

Doelstelling
Na de training BHV bent u in staat tot:

 • het verlenen van eerste hulp;
 • beperken en bestrijden van brand;
 • alarmeren en evacueren bij noodsituaties;
 • samenwerken met hulpverleningsorganisaties.

Programma
De Basistraining bedrijfshulpverlening bevat o.a. de volgende onderdelen:

 • Levensreddende handelingen.
 • Reanimatie.
 • Bedienen AED (Automatische Externe Defibrillator).
 • Theorie Verbranding en Blussing.
 • Meldingsprocedure en ontruimen.
 • Elementaire brandbestrijding in de praktijk.

Een bedrijfshulpverlener (BHV-er) is verantwoordelijk voor het bestrijden van een beginnende brand, het verlenen van Eerste Hulp en het begeleiden van een ontruiming. Sinds 1994 eist de Arbo-wet dat elke werkgever de veiligheid van klanten en medewerkers kan garanderen door het aanstellen van BHV-er(s). Heeft u personeel in dienst? Dan bent u wettelijk verplicht tenminste één persoon aan te wijzen als bedrijfshulpverlener en moet er altijd een BHV‘er binnen uw bedrijf aanwezig te zijn.

BHV opleidingen
Opleidingsinstituut ten Dolle verzorgt verschillende BHV trainingen voor zowel werkgevers als werknemers. Deze BHV opleidingen & trainingen worden gegeven door zeer ervaren docenten. Het word bij u op de locatie verzorgd. Om een idee te geven van de lesstof zetten we onderstaand de onderwerpen uit de Basisopleiding BHV voor u op een rij:

Inhoud

Onderdeel Eerste Hulp:

 • Alarmeren van BHV en algemene hulpverleningsregels
 • Uitwendige wonden
 • Oogletsels
 • Kneuzingen en verstuikingen
 • Botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels
 • Brandwonden
 • Reanimatie
 • Gebruik van de AED

Onderdeel Brandbestrijding en Ontruiming:

 • Brand en gevaren bij brand
 • De taak van de BHV-er bij een brand en een ontruiming
 • Voorbereiding van een ontruiming

Examen en diploma.

De bhv cursus bestaat uit 2 dagen en word afgesloten met een schriftelijk examen van de NIBHV.

Bij goed gevolg ontvangt u een NIBHV certificaat en een legitimatiepas. Het certificaat en de legitimatiepas hebben een geldigheidsduur van 2 jaar, maar bij geldig houden van het certificaat,  moet er jaarlijks 1 dag herhaling gevolgd worden.