Bij incidenten of calamiteiten komen de bedrijfshulpverleners binnen jouw organisatie direct in actie. Ze verlenen Eerste Hulp bij ongevallen, ze bestrijden een beginnende brand of ze ontruimen een gebouw of terrein. Waar dit nodig is, alarmeren zij de brandweer, politie en ambulance.

Schade beperken

Een goede bedrijfshulpverlening is letterlijk van levensbelang voor jouw medewerkers en organisatie. Bedrijfshulpverleners beperken de schade aan de organisatie: ze maken een snelle werkhervatting mogelijk en ze voorkomen dat er slachtoffers vallen.

Opleiden bedrijfshulpverleners wettelijk verplicht

Iedere werkgever in Nederland is wettelijk verplicht om bedrijfshulpverlening te organiseren. Het aantal medewerkers dat je moet opleiden als bedrijfshulpverlener is afhankelijk van de risico’s in jouw organisatie.

Wij helpen je daarbij. Ieder jaar ontvangen meer dan 300.000 bedrijfshulpverleners het BHV-certificaat van de NIBHV, zodat ze goede adequate hulp kunnen verlenen. Door elk jaar een herhaling te volgen en alles op te frissen, zijn wij er zeker van dat wij een hoge kwaliteit leveren bij het werken aan uw bedrijfshulpverlening.

Maatwerkcertificering

Om de BHV-certificering zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de situatie van een organisatie, bieden wij de mogelijkheid voor maatwerk. Dat doen we zowel bij de certificering van de basisopleiding BHV als voor losse modules en bij een herhaling van de opleiding.

Bekijk onze opleidingen:

  • Basis bedrijfshulpverlening
  • Ehbo
  • Eerste Hulp aan kinderen ( EHAK)
  • Reanimatie met aed
  • Sportletsels
  • Stop de bloeding