AED Basiscursus

De AED is inmiddels niet meer weg te denken uit ons straatbeeld. Bent u  bekend met de bediening en werking van de Automatische Externe Defibrillator (AED)? Wilt u uw leren hoe u een AED moet bedienen? Of wilt u uw kennis verbreden?  Schrijf u dan nu in.

Doel van de AED basiscursus

De cursist bekend en vertrouwd maken met de bediening en werking van een Automatische Externe Defibrillator (AED).

Les aanpak van de AED basiscursus

De AED cursus is verdeeld in een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. Theorie en praktijk worden verweven waardoor de cursus een interactief karakter heeft. De cursist wordt hierdoor gemotiveerd om actief deel te nemen.

Onderwerpen tijdens de AED basiscursus

  • Uitleg over de AED.
  • De keten van overleven.
  • Stabiele zijligging.
  • Reanimatietechnieken.
  • De bediening van de AED.